VISIT IWATA VISIT IWATA

ไทย CLOSE

บ้านพักเท็นโชจิ, เมืองคิทาคามิ

展勝地レストハウス北上市

จากบ้านพักเท็นโชจิสามารถมองเห็นแม่น้ำคิทาคามิและแม่น้ำวากะที่ไหลมาบรรจบกันได้ บ้านพักแห่งนี้ถูกออกแบบตามโกดังสินค้าในยุคที่ใช้การคมนาคมทางเรือ พวกเรารู้สึกขอบคุณวัตถุดิบอันหลากหลายจากทั่วเขตคิทาคามิ ตั้งแต่เราเปิดทำการและยึดมั่นในภูมิปัญญาโบราณของชินโด ฟูจิ (ร่างกายและโลกไม่ใช้ของแยกกัน) เราภาคภูมิใจในข้าวทุกๆ วันของเรา เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และหยิบยื่น “รอยยิ้มแห่งมื้ออาหาร” ที่ผู้คนจะส่งต่อไปเรื่อยๆ

VENUE DETAILS

ที่อยู่
14-21-1 ทาจิบานะ, เมืองคิทาคามิ, จังหวัดอิวาเตะ
岩手県北上市立花14-21-1
เวลาทำการ
10:00 -17:00 น. (ช่วงเทศกาลชมดอกซากุระเปิดจนถึง 21:00 น.)
วันหยุดปกติ
วันจันทร์ (หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดวันถัดไปแทน) *ไม่มีวันหยุดในช่วงเทศกาลชมดอกซากุระ
ติดต่อสอบถาม
บ้านพักเท็นโชจิ
การเดินทาง 1
ขับรถ 7 นาทีจากสถานีคิทาคามิ
การเดินทาง 2
ขับรถ 12 นาทีจากคิทาคามิ-เอซุริโกะ IC (ทางแยกต่างระดับ)

ALSO
RECOMMENDED
อื่นๆ ที่แนะนำ

REGIONS OF IWATE บริเวณรอบอิวาเตะ

ยืนยัน

เว็บไซต์อื่นจะเปิดขึ้น คุณเห็น "MY PLAN" หรือไม่?

ยืนยัน

เว็บไซต์อื่นจะเปิดขึ้น คุณเห็น "MY PLAN" หรือไม่?