VISIT IWATA VISIT IWATA

ไทย CLOSE

โรงกลั่นไวน์ท้องถิ่น จิเอ็น จิโจ ไวน์ ชิวะ, ชิวะโจ

地ワイン 自園自醸ワイン紫波紫波町

เมืองชิวะเป็นแหล่งปลูกผลไม้แหล่งใหญ่ที่ให้ผลผลิตองุ่นครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดของอิวาเตะ โรงกลั่นไวน์ที่ฟาร์มผลไม้ชิวะใช้องุ่นจากท้องถิ่นในการผลิตและจัดจำหน่ายไวน์ เชิญร่วมดื่มด่ำกับไวน์จากองุ่นชิวะ 100%

VENUE DETAILS

ที่อยู่
1-11 โทยามะ, ชิวะโจ, ชิวะกุน
紫波郡紫波町遠山1-11
ติดต่อสอบถาม
สวนผลไม้ชิวะ
URL
http://www.shiwa-fruitspark.co.jp/winery/index.html

ALSO
RECOMMENDED
อื่นๆ ที่แนะนำ

REGIONS OF IWATE บริเวณรอบอิวาเตะ

ยืนยัน

เว็บไซต์อื่นจะเปิดขึ้น คุณเห็น "MY PLAN" หรือไม่?

ยืนยัน

เว็บไซต์อื่นจะเปิดขึ้น คุณเห็น "MY PLAN" หรือไม่?