VISIT IWATA VISIT IWATA

ไทย CLOSE

(สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งชาติ)
วัดโชโบจิสร้างขึ้นในปี 1348 คือหนึ่งในสามวัดใหญ่ของลัทธิโซโตะของศาสนาพุทธนิกายเซ็น ในอดีตจนกระทั่งถึงต้นยุคเมย์จิมีพระฝึกหัดอยู่ที่วัดแห่งนี้ 200 รูป แม้กระทั่งในปัจจุบัน พระจำนวนมากก็ยังคงฝึกปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกวันที่โชโบจิ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 25 ศาลาฝึกปฏิบัติธรรมสำหรับพระลัทธิโซโตะในญี่ปุ่น หลังคาของอุโบสถที่วัดนี้เป็นหลังคามุงด้วยใบจากที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

VENUE DETAILS

ที่อยู่
129 โชโบจิ, คุโรอิชิโจ, มิซุซาวะกุ, เมืองโอชู, อิวาเตะ
023-0101 岩手県奥州市水沢区黒石町正法寺129
เวลาทำการ
9:00- 17:00 น. (เดือน เม.ย. - ต.ค.) ; 9:00-16:00 น. (เดือน พ.ย. - มี.ค.)
ค่าเข้า
ผู้ใหญ่ 300 เยน, นักเรียนชั้นมัธยมต้น 200 เยน, นักเรียนชั้นประถม100 เยน ค่าเข้าสำหรับผู้ที่มาเป็นหมู่คณะ (30 คนขึ้นไป): ลด10 %
การเดินทาง 1
รถบัสจากสถานี JR มิซุซาวะ-เอซาชิ สายฮาดะ/สถานีมิซุซาวะ-เอซาชิ ขึ้นรถที่สถานีมิซุซาวะ-เอซาชิ ลงที่มิซุซาวะ-เอกิโดริ จุดขึ้นลงรถที่ 5 13 นาที 0197-35-2185 (สำนักงานอิวาเตะเค็น คตสึ ทังโกะ)
การเดินทาง 2
รถบัสจากสถานี JR มิซุซาวะ-เอซาชิ สายโชโบจิ ขึ้นรถที่สถานีมิซุซาวะ-เอกิโดริ จุดขึ้นลงรถที่ 2 ลงที่โชโบจิ เดินจากป้ายรถบัส 1 นาที รวม 24 นาที 0197-35-2185 (สำนักงานอิวาเตะเค็น คตสึ ทังโกะ)
การเดินทาง 3
แท็กซี่ ประมาณ 13 นาทีจากสถานี JR มิซุซาวะ-เอซาชิ
การเดินทาง 4
เช่าจักรยาน ศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวโอชู (เช่าจักรยาน 9:00-16:00 น.) 8:00-18:00 น. มีจักรยาน 3 คัน ให้บริการ 0197-23-7176
การเดินทาง 5
เช่าจักรยาน ศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวมิซุซาวะ 9:00-17:00 น. มีจักรยาน 7 คันให้บริการ 0197-24-4452
ติดต่อสอบถาม
รถยนต์ ประมาณ 30 นาทีจากมิซุซาวะ IC

ALSO
RECOMMENDED
อื่นๆ ที่แนะนำ

REGIONS OF IWATE บริเวณรอบอิวาเตะ

ยืนยัน

เว็บไซต์อื่นจะเปิดขึ้น คุณเห็น "MY PLAN" หรือไม่?

ยืนยัน

เว็บไซต์อื่นจะเปิดขึ้น คุณเห็น "MY PLAN" หรือไม่?