VISIT IWATA VISIT IWATA

ไทย CLOSE

ธนาคารแห่งอิวาเตะ สาขานากาโนะฮาชิ

岩手銀行赤レンガ館(盛岡市)

(สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งชาติ)
อาคารอิฐสีแดงที่น่าทึ่งหลังนี้ได้รับการออกแบบและก่อสร้างในปี 1911 โดยมันจิ คะไซและคินโกะ ทัตสึโนะ ผู้ออกแบบอาคารที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น สถานีโตเกียว อาคารซึ่งเดิมทีเป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารโมริโอกะหลังนี้ปัจจุบันยังคงมีการใช้งานอยู่ในฐานะธนาคารแห่งอิวาเตะ สาขานากาโนะฮาชิ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในประวัติศาสตร์ ยังมีอดีตธนาคารอีกแห่งอยู่ใกล้ๆ นั่นคือ พิพิธภัณฑ์โมริโอกะ ทากุโบกุ-เคนจิ เคชุนกัง อาคารซึ่งก่อสร้างเสร็จในปี 1910 นี้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งชาติด้วยเช่นกัน

VENUE DETAILS

การเดินทาง 3
รถบัสวนรอบเมืองจากสถานี JR โมริโอกะ รถบัสเด็นเด็นมุชิวนรอบโมริโอกะส่วนกลาง (ทวนเข็มนาฬิกา) ขึ้นรถที่สถานีโมริโอกะ ทางออกทิศตะวันออก จุดขึ้นลงรถที่ 16 ลงที่ท่ารถบัสโมริโอกะ/นากะซังมาเอะ 13 นาที 019-696-3151 (สำนักงานอิวาเตะเค็น คตสึ โทนัน)
การเดินทาง 4
แท็กซี่ ประมาณ 10 นาทีจากสถานี JR โมริโอกะ
การเดินทาง 5
เช่าจักรยาน ร้านจักรยานซาซากิ 9:00-18:00 น. มีจักรยาน 12 คันให้บริการ 019-624-2692
ติดต่อสอบถาม
รถยนต์ ประมาณ 20 นาทีจากโมริโอกะ IC

ALSO
RECOMMENDED
อื่นๆ ที่แนะนำ

REGIONS OF IWATE บริเวณรอบอิวาเตะ

ยืนยัน

เว็บไซต์อื่นจะเปิดขึ้น คุณเห็น "MY PLAN" หรือไม่?

ยืนยัน

เว็บไซต์อื่นจะเปิดขึ้น คุณเห็น "MY PLAN" หรือไม่?