VISIT IWATA VISIT IWATA

ไทย CLOSE

จูซอนจิได้รับการสร้างขึ้นเพื่อเป็นรากฐานแห่งอาณาจักรพุทธศาสนาอันร่มเย็น หลังจากที่มีการสู้รบกันมานานหลายทศวรรษ โทโฮคุ (ฮอนชูตอนเหนือ) ก็ถูกทำลายในศตวรรษที่ 11 ผู้มีอำนาจคนเดียวที่เหลืออยู่คือฟูจิวาระ โนะ คิโยฮิระ ผู้ก่อตั้งโอชู ฟูจิวาระและฮิราอิซุมิ คิโยฮิระผู้เหนื่อยล้าจากสงครามเริ่มสร้างวัดของเขาขึ้นที่นี่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 12 โดยสร้างโบสถ์และเจดีย์เพื่อปลอบขวัญผู้คนและเป็นอนุสรณ์แด่ผู้ที่เสียชีวิตในสงคราม เพื่อน และแม้กระทั่งศัตรู ในปี 1124 เขาอุทิศคอนจิคิโด อุโบสถทองซึ่งเป็นเพชรยอดมงกุฎของจูซอนจิให้เป็นสมบัติแห่งชาติ คอนจิคิโดแสดงให้เห็นจุดสูงสุดของความสำเร็จทางด้านศิลปะในยุคเฮอัน (ค.ศ. 794-1192) หนึ่งในสมบัติแห่งชาติและสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ 3,000 อย่างเก็บรักษาไว้ที่นี่ สมบัติเหล่านี้มีหลายชิ้นอยู่ในซังโกโซซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ของจูซอนจิอยู่ติดกับคอนจิคิโด
คอนจิคิโดได้พิสูจน์ให้เห็นว่าดินแดนแถบนี้เป็นแหล่งผลิตทองคำที่สำคัญ อันที่จริงรัศมีเรืองรองของอุโบสถทองในอดีตก่อนที่จะถูกปกคลุมด้วยสิ่งปลูกสร้างชั้นนอกเพื่อป้องกันนั้นอาจสร้างแรงบันดาลใจให้แก่มาร์โค โปโลในการเขียนถึง “หมู่เกาะแห่งทองและเงิน” ในบันทึกการเดินทางของเขา

VENUE DETAILS

ที่อยู่
202 อาซะ โคโระโมโนะเซกิ, ฮิราอิซุมิ
029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉衣関202
เวลาทำการ
8:00-17:00 น. (8:30-16:30 น. 10 พ.ย. - มี.ค.)
วันหยุดปกติ
เปิดทุกวัน
ค่าเข้า
ผู้ใหญ่ 800 เยน, นักเรียนชั้นมัธยมปลาย 500 เยน, นักเรียนชั้นมัธยมต้น 300 เยน, นักเรียนชั้นประถม 200 เยน ส่วนลดสำหรับผู้ที่มาเป็นหมู่คณะ: 10% สำหรับ 30 คนขึ้นไป 20% สำหรับ 100 คนขึ้นไป
การเดินทาง 1
รถบัสวนรอบเมืองจากสถานี JR ฮิราอิซุมิ รถบัส “รันรัน” วนรอบฮิราอิซุมิ (ต้นดือนเมษายน- ปลายเดือนเดือน พ.ย.) ขึ้นรถที่สถานีฮิราอิซุมิ จุดขึ้นลงรถที่ 1 ลงที่ฮิราอิซุมิ ประมาณ 3 นาที 0191-23-4250 (สำนักงานอิวาเตะเค็น คตสึ อิจิโนะเซกิ)
การเดินทาง 2
รถบัสจากสถานี JR อิจิโนะเซกิ สายโคะคุโดะ มินามิ ขึ้นรถที่สถานีอิจิโนะเซกิ จุดขึ้นลงรถที่ 10 ลงที่จูซอนจิ ประมาณ 22 นาที 0191-23-4250 (สำนักงานอิวาเตะเค็น คตสึ อิจิโนะเซกิ)
การเดินทาง 3
แท็กซี่ สวอลโลว์ทัวร์ 9:00-17:00 น. (เดือน พ.ค. - ต.ค.) ; 9:00-16:00 น. (เดือน พ.ย. - เม.ย.) มีจักรยาน 70 คันให้บริการ 0191-46-5086 เช่าจักรยาน “คาเซะ” 9:00-17:00 น. มีจักรยาน 47 คันให้บริการ 090-4041-5736
การเดินทาง 4
เช่าจักรยาน ประมาณ 3 นาทีจากสถานี JR ฮิราอิซุมิ
การเดินทาง 5
รถยนต์ ประมาณ 5 นาทีจากฮิราอิซุมิมาเอะซาวะ IC

ALSO
RECOMMENDED
อื่นๆ ที่แนะนำ

REGIONS OF IWATE บริเวณรอบอิวาเตะ

ยืนยัน

เว็บไซต์อื่นจะเปิดขึ้น คุณเห็น "MY PLAN" หรือไม่?

ยืนยัน

เว็บไซต์อื่นจะเปิดขึ้น คุณเห็น "MY PLAN" หรือไม่?