VISIT IWATA VISIT IWATA

ไทย CLOSE

สระคัปปะบุจิ

カッパ淵(遠野市)

คัปปะคือสิ่งมีชีวิตในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำและสระน้ำ กล่าวกันว่าพวกคัปปะมีขนาดเท่ากับเด็ก แม้รูปร่างของคัปปะจะเหมือนมนุษย์แต่พวกมันมีลักษณะหลายอย่างที่เหมือนสัตว์ เช่น ลิง กบ เต่า และเป็ด พวกคัปปะจะมีจานพิเศษอยู่บนหัว เมื่อจานแห้ง พวกมันก็จะตาย คำบรรยายมักจะบอกว่าคัปปะนั้นเป็นวายร้าย แต่บางครั้งผู้คนก็มองว่าคัปปะเป็นเทพแห่งน้ำ

VENUE DETAILS

ที่อยู่
สึจิบุจิ, สึจิบุจิโจ, เมืองโทโนะ, อิวาเตะ, 028-0555
028-0555 岩手県遠野市土淵町土淵
การเดินทาง 1
รถบัสด่วนจากสถานีโมริโอกะ สายคาไมชิ-โมริโอกะ ขึ้นรถที่สถานีโมริโอกะทางออกทิศตะวันออก จุดขึ้นลงรถที่ 8 ลงที่สถานีโทโนะ 1 ชม. 41 นาที 0192-25-2527 (สำนักงานอิวาเตะเค็น คตสึ คาไมชิ) สายโอฟุนาโตะ-โมริโอกะ ขึ้นรถที่สถานีโมริโอกะทางออกทิศตะวันออก จุดขึ้นลงรถที่ 8 ลงที่สถานีโทโนะ 1 ชม. 52 นาที 0192-26-3730 (สำนักงานอิวาเตะเค็น คตสึ โอฟุนาโตะ)
การเดินทาง 3
รถบัสจากสถานี JR โทโนะ ขึ้นรถที่สถานีโทโนะ แล้วลงที่อาชิอาไรกาวะ และเดินจากป้ายรถบัส 2 นาที รวม 15 นาที 0198-62-6305 (รถบัสฮายาชิเนะ) สายสึจิบุจิ ขึ้นรถที่สถานีโทโนะ ลงที่เด็นโชเอ็น 25 นาที 0198-62-6305 (รถบัสฮายาชิเนะ)
การเดินทาง 4
แท็กซี่ ประมาณ 10 นาทีจากสถานี JR โทโนะ
การเดินทาง 5
เช่าจักรยาน สมาคมการท่องเที่ยวโทโนะ 8:00-17:30 น. (เม.ย. -10/15) , 8:30-17:00 น. (ตั้งแต่ 10/16) มีจักรยาน 100 คันให้บริการ 0198-62-1333
ติดต่อสอบถาม
รถยนต์ ประมาณ 50 นาทีจากโทวะ IC

ALSO
RECOMMENDED
อื่นๆ ที่แนะนำ

REGIONS OF IWATE บริเวณรอบอิวาเตะ

ยืนยัน

เว็บไซต์อื่นจะเปิดขึ้น คุณเห็น "MY PLAN" หรือไม่?

ยืนยัน

เว็บไซต์อื่นจะเปิดขึ้น คุณเห็น "MY PLAN" หรือไม่?